Våga fråga – nyttig information om smslån

När du tar ett lån, oavsett det gäller ett smslån på 1000 kr, ett privatlån eller ett bolån, ingår du ett avtal med långivaren. Din främsta uppgift är att betala tillbaka enligt betalningsplanen. Du ska helt enkelt erlägga minst det angivna beloppet senast på förfallodagen. Låneavtalet omfattar emellertid mer än så, men det är inte det lättaste att förstå exakt vilka skyldigheter (och rättigheter) du har som låntagare.

För nyttig information om vad som gäller för låneavtal i allmänhet och för smslån i synnerhet finns flera webbplatser och kanaler vi kan rekommendera. Nedan är lite kort om dessa.

Långivarnas kundtjänst

Långivarna har en skyldighet att besvara dina frågor och presentera information om lånevillkor. Det gäller både om du redan har blivit beviljad ett lån eller funderar på att ansöka.

Du ska aldrig tveka att kontakta långivarnas kundtjänst. Dina frågor och funderingar kommer aldrig att påverka varken dina chanser att få ett lån beviljat eller eventuella befintliga låneavtal.

Konsumentverket

Konsumentverket är en av de två myndigheter (Finansinspektionen är den andra) som övervakar marknaden för konsumentkrediter såsom smslån. Konsumentverket har också som uppgift att vägleda och informera, och på myndighetens webbplats kan du hitta en mycket stor mängd nyttig information.

Om du är beredd på att ta dig igenom lite ”byråkratsvenska” är de allmänna råden om konsumentkrediter en guldgruva.

Hallå Konsument

Hallå Konsument är en satsning i regi av bland annat Konsumentverket. Den är i vår mening en förträfflig källa till information när det gäller i princip allt i din privatekonomi. Vad avser lån av olika slag finns en serie av belysande artiklar och guider. En del information är mycket grundläggande, såsom guiden ”Så fungerar lån”, medan annan information ger en mer fördjupad bild av olika ämnen.

I katalogen av info finns följande rubriker:

  • Så fungerar lån
  • Olika typer av lån
  • Ångra ett lån
  • Bra att veta
  • Betala av
  • Svårt att betala tillbaka

Vi kan också rekommendera sammanställningen av reglerna i konsumentkreditlagen (du hittar den här). Konsumentkreditlagen är den lag som reglerar långivarens respektive låntagarens rättigheter och skyldigheter.

Konsumenternas webbportal

Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå är två branschorganisationer som tillvaratar konsumenternas intressen gentemot banker, försäkringsbolag, med mera. Organisationerna har satt ihop en portal med en hel del vägledningar och guider som vi kan rekommendera. Informationen är inte lika lättillgänglig som den är på webbplatsen Hallå Konsument, men den är minst lika nyttig. En fiffig funktion är att du kan räkna på lån för att se vilken effekt olika belopp, avgifter, räntor, amorteringstider, med mera, har för ett lån.