Brexit:s ekonomiska konsekvenser för EU

Det kan knappast ha gått någon människa förbi, Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen, det så kallade Brexit. Det hela började i mars 2017 när den brittiska regeringen begärde utträde ur EU efter att en majoritet av det brittiska folket rösta för utträde i en folkomröstning den 23 juni 2016.

Frågorna kring beslutet blev många. Vad blir de ekonomiska effekterna? Hur blir det för britter att resa i EU? Hur kommer gränskontroller att hanteras? Och så vidare. Särskilt ekonomin har varit en het fråga den senaste tiden.

Många har talat om de ekonomiska förluster som kan tänkas drabba Storbritannien på grund av utträdet, men faktum är att även EU får en ekonomisk lucka att fylla när ekonomiskt starka Storbritannien lämnar. Enligt uppgifter innebär utträdet att ett belopp mellan 12 – 14 miljarder euro om året kommer försvinna från EU:s budget. För att täppa till detta stora hål i budgeten har EU-kommissionen redan nu förslagit att övriga medlemsländer i EU ska bidra mer än de redan gör för att stoppa den ekonomiska blödningen. Alexander Stubb, vice ordförande för EU:s bank EIB, ser även en möjlighet att öka EIB:s roll. Han tror att EU-kommissionen kommer att komma med ett förslag som tillåter EIB att öka användningen av finansiella instrument i EU-budgeten.

EIB är en förkortning av Europeiska Investeringsbanken, som grundades 1958 och är EU:s finansinstitut för långtidsinvesteringar. Banken ägs gemensamt av alla 28 medlemsländer och har en balansräkning på totalt 600 miljarder euro. Storbritannien är ett av de länder som har mest kapital tecknat i banken, vilket förklarar de åtgärder som nu måste tas.

IKEA mot Sydamerika

Ikea är ett väletablerat företag som ursprungligen kommer från Sverige. Vår uppfinnare Ingvar Kamprad var en av Sveriges största entreprenörer inom affärsvärlden. Ingvar hann under sin tid med att öppna över 300 varuhus som idag finns världen över. Historien började i hans hemby Älmhult, där Ingvar fick idén om att sälja möbler till en lägre kostnad än konkurrenterna.

Snabbt blev Ingvars affärsidé något stort och det dröjde inte länge innan han öppnade sin första butik i Älmhult. Genom att Ha en stor försäljning via postorder fanns det oändliga möjligheter att nå ut till hela världen genom att använda posten. När detta inte längre blev tillräckligt så var man tvungna att öppna en butik som gjorde att kunderna numera kunde se sig omkring och välja precis det som de velat ha. Ingvars imperium blev bara större och större, vilket i sin tur gjorde att man var tvungna att anställa människor som kunde hjälpa honom i kampen med att få färdigt de olika projekt som fanns tillgängliga.

IKEA mot nya mål

När Ingvar Kamprad år 2018 gick bort var det med en stor sorg hela den svenska befolkningen fick beskedet. Samtliga Ikea-flaggor vajade på halv stång och bröderna gick via medier ut och beskrev att de var förkrossade. Dock menade de på att Ikea-koncernen skulle fortsätta på precis samma sätt som det var när Ingvar levde. Idag ser Ikea ut att fortsätta sin expansion i världen. Nyligen har man deklarerat att man med all sannolikhet kommer att satsa på att 2020 ha ett IKEA-varuhus i Sydamerika.

Investerare kräver mer hållbarhet

BlackRock, den amerikanska fondförvaltaren, som sedan starten i 1988 lagt fokus på hållbara investeringar har byggt upp en global firma med klienter från hela världen. Med en värld som förändras i rasande takt så förändras också hur man förvaltar pengar. Det krävs mer hållbarhet och miljön och den sociala faktorn spelar stor roll här. Ett av dom senare avtalen som BlackRock har ingått är med svenska AP-fonden som förvaltar kapital för den allmänna pensionen. Fonden är en datadriven fond som specialiserar sig på tillväxtmarknaden.

Det har sedan starten för 30 år sedan varit viktigt för grundarna av BlackRock att tänka annorlunda. Hur kan man försäkra sig mot företag och banker som går i konkurs. Att investera idag är inte lika enkelt och säkert som det var förr och det är det röda tråden i BlackRocks sätt att investera och placera pengar. Väldigt mycket information om hur våran jord snurrar och vad som finns av information om allt hittar man på nätet. Det är också där som BlackRock hittar möjligheter som andra inte klarar av att hitta. Med deras teknologi så finner man säkra sätt att placera investerarnas pengar och idag så investerar länder och företag i BlackRock och deras fonder.

Långsiktigt ansvar och hållbarhet integreras i affärsmodellen till företaget och pensionsfonderna till Sverige och många länder förvaltas här. När industrin förändrar sina modeller så snappar BlackRock upp detta snabbt och kan med det säkra investeringar som gjorts. Plattformen som används för riskhanteringen kallas för Alladin och används idag av runt 25 000 investerare över hela världen.

Amorteringskravet i Sverige

Från och med första mars 2018 trädde nya amorteringskravet i kraft. Detta var förväntat och något man kunnat förbereda sig inför. Både nya och gamla köpare kan bli påverkade men mest påverkan kommer det ha på förstagångsköparna. Vilket oftast är studenter eller yngre par som vill komma in i bostadsmarknaden.

Den 30 november var dagen då amorteringskravet av regeringen bestämdes skulle höjas. Mellan 1-3 % närmare sagt för köpare som lånar med än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt. Byggbolag, mäklare har drabbats hårt av detta sedan första mars. Men hårdast drabbar detta förstagångsköparna. Att kraven blir strängare kommer bidra till att fler svenskar nu kommer att behålla sina boenden även om det inte är optimalt. Samt att fler hyr eller fortsätter hyra. Att skapa lösningar gjorda för individens behov kommer nu att vara svårt.

Att kunna köpa sin första bostad eller att kunna behålla sitt nuvarande kommer bli svårt eller svårare. Alla ungdomar har inte föräldrar som kan hjälpa till när det gäller kontantinsats. Dessa ungdomar kommer nu få spendera en lång tid att skrapa ihop till en kontantinsats. Sverige behöver ha en väl fungerande bostadsmarknad. Många experter medger att skärpta amorteringskrav inte bidrar till en bättre bostadsmarknad.

Kreditskydd – en dyr försäkring

laneskydd-smslan

Fler och fler långivare inom såväl smslån som mindre blancolån har börjat erbjuda olika typer av låneskyddsförsäkringar. Idén är att erbjuda låntagarna en försäkring som träder in i det fall man på grund av arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall inte kan betala av på lånet. För varje försäkring måste man betala en premie, och låneskydd är inget undantag. Frågan är då om det är värt att betala denna premie?

Så här fungerar låneskydd

När man tar ett lån ikläder man sig en skyldighet att amortera och betala räntor i rätt tid. Det finns en inbyggd risk i det här konceptet och det är många som vill minimera denna. Ett sätt att minska risken att drabbas av ekonomiska problem på grund av lånet – till exempel att ärendet går till inkasso eller till och med till kronofogden – är att teckna låneskydd. Om man får en betydligt lägre inkomst på grund av sjukskrivning eller arbetslöshet har man helt enkelt låneskyddet att falla tillbaka på.

Låneskyddet som försäkring täcker normalt hela lånekostnaden per månad under en viss tid. För smslån, som ju löper under en mer begränsad tidsperiod, gäller försäkringen vanligtvis för hela löptiden. För blancolån gäller istället att låneskyddet gäller för en begränsad tid. Blir du arbetslös eller sjukskriven kommer du helt enkelt inte att behöva betala månadskostnaden själv. Det är istället försäkringsbolaget som erlägger den.

Procentuellt hög premie

Låneskydd kommer med en premie som är relativt hög procentuellt sett i förhållande till lånebeloppet. Exakt hur premien räknas är olika från aktör till aktör, men det kostar normalt ganska mycket. För blancolån gäller normalt en kostnad på mellan 3-8% av månadsbetalningen. För smslån gäller vanligtvis en kostnad på mellan 1-4% av den utnyttjade krediten/vad som är kvar att betala.

Exempel: Du tar ett smslån på 9 000 kr på sex månader och tecknar till låneskydd. Premien är på 1,50% av krediten. Den första månaden betalar du 135 kr i premie (0,015 x 9000 kr) i tillägg till amortering och ränta. Den andra månaden betalar du 112,50 kr (0,015 x 7500 kr), och så vidare. Du ser ganska snabbt att totalkostnaden för låneskyddet blir betydande.

Så, är det en god idé att teckna till låneskydd? Det kan bara du svara på, men om du väljer denna extra trygghet ska du vara beredd på att du får betala ganska mycket för den. Som alltid: Om du är det minsta osäker på om din ekonomi tillåter ett lån, så är det bäst att låta bli.

Tjäna extra pengar på gigs – så här kan du göra

Arbetsmarknaden i Sverige har under många år varit en ganska stelbent historia. Normen har varit åtta timmars arbetsdag och alla andra anställningsformer har i princip varit stora undantag. Det håller på att förändras. Ny teknik och nya, mer effektiva, sätt att arbeta har inte gjort normen obsolet, men det finns numera mer utrymme för alternativ.

Gigekonomi – framtidens ekonomi?

Ekonomiska forskare har myntat begreppet gigekonomi för att beskriva en arbetsmarknad som har stora inslag av projektbaserade arbeten med tonvikt på mycket korta tidsperioder. Ett gig på arbetsmarknaden kan ha samma utsträckning i tiden som ett gig/en konsert i musikvärlden, det vill säga bara någon timme.

Gigekonomin är i sin linda i Sverige, men det finns redan flera exempel på nischer där denna typ av projektbaserade arbetsmarknad har börjat bli vanlig. Matleveranser, korta frilansuppdrag för skribenter och grafiker, hantverksarbeten av ROT-typen, utförande av marknadsundersökningar och konsumentintervjuer samt taxiliknande körningar med egen bil är exempel på typiska nischer i gigekonomin.

Vad är du bra på?

Gigekonomin bygger i stor del på att utnyttja den outnyttjade kompetens som finns i samhället och som inte kan utnyttjas effektivt inom ramen för vanliga anställningar. En person är inte bara sitt yrke och man kan ha många olika kompetenser. En person som arbetar med redovisning kanske har en talang för datorgrafik och kan skapa logotyper för företag. Kanske har han också erfarenhet av snickeri eller journalistiskt arbete. Kanske brukar han vilja aktivera sig socialt på helgerna och gärna kunna tjäna lite extra pengar på samma gång, exempelvis via körningar.

Om du vill ta ditt första steg in i gigekonomin för att tjäna extra pengar behöver du inte göra annat än att fråga dig själv vad du är bra på. Om du också tycker om att utnyttja din kompetens eller talang så är det naturligtvis ännu bättre. Använd möjligheterna inom gigekonomin för att tjäna lite extra pengar löpande, för att täcka upp en brist i ekonomin utan att behöva låna eller som en andra inkomst som över tid kanske kan bli din primära inkomst.

Gigekonomi – några exempel

Det finns ett antal koncept och tjänster i Sverige som kan klassas som typexempel på gigekonomi. Dessutom finns plattformar där de som har en tjänst att erbjuda enkelt och gratis kan nå ut till potentiella beställare.

Grannar.se
Grannar är en tjänst för tjänster i lokalområdet. Här kan både privatpersoner och företag köpa och sälja tjänster inom exempelvis datorsupport, barnpassning, trädgårdsarbete och hundpassning.

Ubereats
Ubereats är ett koncept som går ut på att en person med en smartphone kan beställa mat från anslutna restauranger i en app och få hem maten inom kort via leverans av en privatperson. Själva ”giget” i konceptet är hemkörningen av mat.

Okelii
Okelii är en slags marknadsplats för framför allt digitala tjänster. Bland kategorierna finns till exempel översättning, intervjuer/marknadsundersökningar, projektledare för webb, annonsförsäljning på nätet, design och liknande.

Är du ung – se upp för dyra bilförsäkringar

dyr bilförsäkring för ungaAtt unga män är klart överrepresenterade i statistiken för olyckor i trafik är ett faktum. Även unga kvinnor löper större risk att råka ut för olyckor om man jämför med ett tvärsnitt av befolkningen. Den främsta anledningen för de något nedslående siffrorna är att unga bilförare har mindre erfarenhet och en sämre trafikmognad än vad äldre förare har.

En ökad risk innebär automatiskt en ökad premie när det gäller bilförsäkringar. Tidigare blev detta extra tydligt för unga män, som kunde behöva betala betydligt mer för en försäkring än vad något äldre män och kvinnor med en prickfri skadehistorik behövde göra. Sedan 2012 får försäkringsbolagen emellertid inte göra några (större) distinktioner baserat på kön. Det innebär att försäkringspremien för en ung man respektive en ung kvinna ska beräknas på samma sätt. Men, hur slår den ökade risken för unga på försäkringspremierna generellt? Är det fråga om en mindre extra kostnad eller får unga betala flera gånger så mycket?

Unga betalar dubbelt så mycket

Enligt en nyligen utförd undersökning utförd av Compricer visar det sig att unga vanligtvis får betala upp emot dubbelt så mycket för sin bilförsäkring än vad de lite äldre bilförarna behöver göra, detta trots att förutsättningarna i övrigt (bostadssituation, bilmärke och modell med mera) är likartade. Unga män kan faktiskt få betala tre gånger så mycket för sin bilförsäkring som en kvinna i medelåldern.

I undersökningen har Compricer utgått från ett par grundförutsättningar. En är att de försäkrade bor i bostadsrätter i centrala Stockholm, en annan är att de kör mellan 1500-2000 mil per år och en tredje är att bilen i jämförelserna är en Volvo S60 av 2011 års modell för vilken de försäkrade väljer en helförsäkring. Utifrån dessa förutsättningar har sajten inhämtat offerter från ett antal ledande försäkringsbolag.

Exempel: I undersökningen framgår att en man på 23 år får betala mellan knappt 19 500 kr och 36 000 kr per år för försäkringen. Det ger en månadskostnad på mellan 1625 – 3000 kr, vilket är en mycket stor kostnad. En man på 33 år får istället en månadskostnad på mellan omkring 700 – 1140 kr. Lägst premie betalar i regel den som är mellan 55-65 år. I Compricers undersökning framgår att en man på 63 år betalar mellan 550 – 900 kr per månad. För den som är i pensionsåldern blir kostnaden sedan något högre för varje år.

Jämför försäkringsbolagen

I Compricers undersökning framkommer att det finns stora skillnader mellan försäkringsbolagen. Spannet för den billigaste respektive dyraste försäkringspremien för en man på 23 år är till exempel närmare 17 000 kr. Att skillnaden kan vara så stor beror på att majoriteten av försäkringsbolagen specialiserar sig på ett lite smalare tvärsnitt av befolkningen. Vissa riktar sig främst mot medelålders bilförare med ett prickfritt register medan andra har ett större fokus på de yngre.

Utifrån detta förstår du att det är klokt att jämföra erbjudanden från olika försäkringsbolag. Om det finns upp till 17 000 kr att spara på att välja den billigaste försäkringen kan det rekommenderas att du är mycket noga med jämförelserna. Innan du tecknar en viss försäkring ska du dock, som alltid, undersöka exakt vad försäkringen täcker. En billigare försäkring kan vara just billigare på grund av att den saknar någon viktig försäkringsprodukt.

Källa: Compricer

Så här kan du handla mat smartare

stormarknad

Mat och andra nödvändigheter för hushållet är normalt den näst största utgiften för de flesta, oavsett storleken på hushållet. Det innebär samtidigt att det kan finnas lite större belopp att spara på att göra medvetna och smarta val. Om du vill handla smartare kan du med fördel undersöka möjligheterna att utnyttja de fyra tipsen vi presenterar nedan.

Gör en matplanering och handla på stormarknaden

Brukar du småhandla, dessutom i den butik som ligger närmast dig? Handlar du ofta efter jobbet när magen kurrar? Då är dina matinköp förmodligen långt ifrån optimala och du betalar garanterat för mycket i onödan. Dessutom kommer du med stor säkerhet göra mindre bra val ur näringssynpunkt. Om du ser till att göra en lite större matplanering för åtminstone ett par, tre dagar framöver (gärna längre än så!) och sedan handla endast det du behöver för att matplaneringen ska gå ihop på en större stormarknad kommer dina utgifter för mat och andra nödvändigheter att sjunka rejält.

Storpack lönar sig alltid

Vissa personer tar möjligheten att spara pengar på hushållsinköp till extremer. De handlar endast storpack av olika varor, och de undviker köp av storpack om det inte är rea på produkten och/eller det inte finns någon rabattkupong att använda. Så långt kanske du varken vill eller behöver gå, men det är helt klart att det alltid lönar sig att köpa storpack åtminstone då och då.

Köp mycket när det är billigt

Ett enkelt tips för att spara en del på inköpen är att köpa mer när du hittar ett kraftigt rabatterat pris. Det spelar ingen roll om det handlar om kött, bröd, schampo eller något annat. Hittar du till exempel ditt favoritschampo till halva priset, kan du med fördel köpa en handfull flaskor på en gång. Utgiften blir större i det korta perspektivet, men i det långa loppet sparar du på att utnyttja rabatter.

Köp överskottsmat online

Ett sista bonustips är att undersöka de möjligheter som nu finns att köpa mat online. Det är då inte tjänster för färdiga matkassar som avses, utan digitala stormarknader för mat och annat för hushållet som av olika anledningar inte kan säljas i butik. Vissa av varorna på de webbplatser som säljer överskottsmat är felmärkta alternativt har en utgående design. För andra varor har utgångsdatumet passerats med en kortare tid. Varorna är dock alltid fullt tjänliga att äta eller använda.

Eftersom varorna på dessa webbplatser annars skulle slängas kan du ta del av mycket kraftigt rabatterade priser, särskilt på storpack. Utbudet är givetvis inte så brett, men förmodligen kan du hitta en hel del varor som ditt hushåll använder i vardagen till mycket låga priser.

Två nya låneerbjudanden för juni

Du ska alltid vara noga med att jämföra priserna för smslån, detta oavsett belopp. Denna uppgift är dock kanske lite extra viktig om det bara är någon eller några tusenlappar du behöver låna. Kostnaderna för lånet blir ju som störst procentuellt för små lån. Om du upplever att du behöver låna 1000 kr eller kanske 2000 kr någon gång under sommaren kan vi tipsa om två nya erbjudanden som precis har lanserats. Det ena kommer från Monetti och det andra från Viaconto. Genom att välja någon av dessa långivare framför de andra kan du spara en hel del på ditt lån.

Halva uppläggningsavgiften hos Monetti

Hos Monetti gäller nu under en begränsad tid att du bara behöver betala halva uppläggningsavgiften. Istället för 350 kr blir din kostnad således 175 kr. Detta erbjudande är särskilt gynnsamt för dig som bara behöver låna ett mindre belopp. Erbjudandet riktar sig till nya låntagare.

Exempel på lån på 1000 kr hos Monetti:
Du lånar 1000 kr i 1 månad och betalar 175 kr i uppläggningsavgift och 45 kr i aviavgift, det vill säga 220 kr totalt. Ordinarie pris för detta lån är 395 kr.

Läs mer om Monettis lån här.

Första lånet är kostnadsfritt hos Viaconto

Viaconto erbjuder nu nya låntagare en möjlighet att låna kostnadsfritt. Minsta respektive största lånebelopp för erbjudandet är 500 kr respektive 6000 kr. Du betalar varken ränta eller avgifter men du ska observera att återbetalningstiden alltid är 30 dagar.

Exempel på lån på 1000 kr hos Viaconto:
Du lånar 1000 kr i 30 dagar. För detta behöver du varken betala avgifter eller ränta. Det du ska betala tillbaka är alltså exakt 1000 kr.

Naturligtvis är det så att lånet är kostnadsfritt endast om betalningen kommer långivaren tillhanda inom låneperioden. Försenad eller utebliven återbetalning ger upphov till de vanliga kostnaderna för indrivning.

Varför välja Monetti?

Av genomgången av de två erbjudandena ovan kan det verka som att Viacontos erbjudande är det klart mest gynnsamma. Ett lån på upp till 6000 kr är ju faktiskt kostnadsfritt. Det ska dock sägas att Monetti är mer generösa när det gäller att acceptera betalningsanmärkningar. Hos Viaconto finns inget krav på att ekonomin ska vara ”prickfri”, men det finns tydliga regler för hur många betalningsanmärkningar man får ha samt hur nya i tiden de får vara. Har du en lite mer brokig kredithistoria har du förmodligen större chanser att få din ansökan beviljad hos Monetti. Är din ekonomi mycket svag bör du dock, som vanligt, fundera både en och två gånger innan du skickar in en ansökan.

Våga fråga – nyttig information om smslån

När du tar ett lån, oavsett det gäller ett smslån på 1000 kr, ett privatlån eller ett bolån, ingår du ett avtal med långivaren. Din främsta uppgift är att betala tillbaka enligt betalningsplanen. Du ska helt enkelt erlägga minst det angivna beloppet senast på förfallodagen. Låneavtalet omfattar emellertid mer än så, men det är inte det lättaste att förstå exakt vilka skyldigheter (och rättigheter) du har som låntagare.

För nyttig information om vad som gäller för låneavtal i allmänhet och för smslån i synnerhet finns flera webbplatser och kanaler vi kan rekommendera. Nedan är lite kort om dessa.

Långivarnas kundtjänst

Långivarna har en skyldighet att besvara dina frågor och presentera information om lånevillkor. Det gäller både om du redan har blivit beviljad ett lån eller funderar på att ansöka.

Du ska aldrig tveka att kontakta långivarnas kundtjänst. Dina frågor och funderingar kommer aldrig att påverka varken dina chanser att få ett lån beviljat eller eventuella befintliga låneavtal.

Konsumentverket

Konsumentverket är en av de två myndigheter (Finansinspektionen är den andra) som övervakar marknaden för konsumentkrediter såsom smslån. Konsumentverket har också som uppgift att vägleda och informera, och på myndighetens webbplats kan du hitta en mycket stor mängd nyttig information.

Om du är beredd på att ta dig igenom lite ”byråkratsvenska” är de allmänna råden om konsumentkrediter en guldgruva.

Hallå Konsument

Hallå Konsument är en satsning i regi av bland annat Konsumentverket. Den är i vår mening en förträfflig källa till information när det gäller i princip allt i din privatekonomi. Vad avser lån av olika slag finns en serie av belysande artiklar och guider. En del information är mycket grundläggande, såsom guiden ”Så fungerar lån”, medan annan information ger en mer fördjupad bild av olika ämnen.

I katalogen av info finns följande rubriker:

  • Så fungerar lån
  • Olika typer av lån
  • Ångra ett lån
  • Bra att veta
  • Betala av
  • Svårt att betala tillbaka

Vi kan också rekommendera sammanställningen av reglerna i konsumentkreditlagen (du hittar den här). Konsumentkreditlagen är den lag som reglerar långivarens respektive låntagarens rättigheter och skyldigheter.

Konsumenternas webbportal

Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå är två branschorganisationer som tillvaratar konsumenternas intressen gentemot banker, försäkringsbolag, med mera. Organisationerna har satt ihop en portal med en hel del vägledningar och guider som vi kan rekommendera. Informationen är inte lika lättillgänglig som den är på webbplatsen Hallå Konsument, men den är minst lika nyttig. En fiffig funktion är att du kan räkna på lån för att se vilken effekt olika belopp, avgifter, räntor, amorteringstider, med mera, har för ett lån.