Amorteringskravet i Sverige

Från och med första mars 2018 trädde nya amorteringskravet i kraft. Detta var förväntat och något man kunnat förbereda sig inför. Både nya och gamla köpare kan bli påverkade men mest påverkan kommer det ha på förstagångsköparna. Vilket oftast är studenter eller yngre par som vill komma in i bostadsmarknaden.

Den 30 november var dagen då amorteringskravet av regeringen bestämdes skulle höjas. Mellan 1-3 % närmare sagt för köpare som lånar med än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt. Byggbolag, mäklare har drabbats hårt av detta sedan första mars. Men hårdast drabbar detta förstagångsköparna. Att kraven blir strängare kommer bidra till att fler svenskar nu kommer att behålla sina boenden även om det inte är optimalt. Samt att fler hyr eller fortsätter hyra. Att skapa lösningar gjorda för individens behov kommer nu att vara svårt.

Att kunna köpa sin första bostad eller att kunna behålla sitt nuvarande kommer bli svårt eller svårare. Alla ungdomar har inte föräldrar som kan hjälpa till när det gäller kontantinsats. Dessa ungdomar kommer nu få spendera en lång tid att skrapa ihop till en kontantinsats. Sverige behöver ha en väl fungerande bostadsmarknad. Många experter medger att skärpta amorteringskrav inte bidrar till en bättre bostadsmarknad.