Investerare kräver mer hållbarhet

BlackRock, den amerikanska fondförvaltaren, som sedan starten i 1988 lagt fokus på hållbara investeringar har byggt upp en global firma med klienter från hela världen. Med en värld som förändras i rasande takt så förändras också hur man förvaltar pengar. Det krävs mer hållbarhet och miljön och den sociala faktorn spelar stor roll här. Ett av dom senare avtalen som BlackRock har ingått är med svenska AP-fonden som förvaltar kapital för den allmänna pensionen. Fonden är en datadriven fond som specialiserar sig på tillväxtmarknaden.

Det har sedan starten för 30 år sedan varit viktigt för grundarna av BlackRock att tänka annorlunda. Hur kan man försäkra sig mot företag och banker som går i konkurs. Att investera idag är inte lika enkelt och säkert som det var förr och det är det röda tråden i BlackRocks sätt att investera och placera pengar. Väldigt mycket information om hur våran jord snurrar och vad som finns av information om allt hittar man på nätet. Det är också där som BlackRock hittar möjligheter som andra inte klarar av att hitta. Med deras teknologi så finner man säkra sätt att placera investerarnas pengar och idag så investerar länder och företag i BlackRock och deras fonder.

Långsiktigt ansvar och hållbarhet integreras i affärsmodellen till företaget och pensionsfonderna till Sverige och många länder förvaltas här. När industrin förändrar sina modeller så snappar BlackRock upp detta snabbt och kan med det säkra investeringar som gjorts. Plattformen som används för riskhanteringen kallas för Alladin och används idag av runt 25 000 investerare över hela världen.