Så påverkas du av Brexit och valresultatet

Det står nu klart att Tories och premiärministern Boris Johnson kommer driva igenom sina planer med Brexit. Det planerade datumet är 31 januari 2020. Efter en jordskredsseger har man egen majoritet och inga andra hinder finns som kan stoppa utträdet. Vi får alltså anse att det är högst troligt att England lämnar EU den sista januari 2020.

Helt klart är det många förändringar som England står inför, men även något som vi svenskar kommer känna av. Alla detaljer kring utträdet är inte klara och på plats ännu, utan övergången kommer att ske under större delen av 2020.

Ett handelsavtal med EU måste komma på plats.

Ett av de absolut viktigaste områdena som Boris Johnson just nu arbetar med är att få ett attraktivt handelsavtal med EU på plats. Om du är van att handla online från Storbritannien så kommer du att se förändrade köpsätt. England hamnar helt enkelt utanför EU och kan likställas med samma problematik som varor från Kina.

Det kan innebära att vi svenskar kan få betala både brittisk moms och importmoms på varor som vi köper på nätet. Inget av detta är dock klart, men så ser situationen i nuläget ut. Helt klart vill England, trots sitt utträde, inte försämra sina handelsmöjligheter med EU-länderna och vi får helt enkelt se efter ett avtal med EU är på plats.

Då även tull och ekonomiska förutsättningar för företag ändras kan det innebära att organisationer kommer flytta sina verksamheter från England. Det kan helt enkelt bli mer ekonomiskt gynnsamt för dem att befinna sig inom EU:s gränser. Import och export av varor blir nytt för England som då återgår till det tidigare systemet, innan EU.

Arbetande svenskar i England kan få problem

Om det skulle bli ett snabbt utträde ur EU kommer personer behöva ha uppehållstillstånd för att befinna sig i England därefter. Den tidigare rörliga friheten och de arbetsregler som finns inom EU gäller då inte längre.

Valutaförändringar

Om pundet och kronan kommer stärkas i samband med utträdet är för tidigt att säga. Helt klart kommer EU förlora ett stort medlemsland och England får nu framöver klara sig själv, och även deras valuta.