Brexit:s ekonomiska konsekvenser för EU

Det kan knappast ha gått någon människa förbi, Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen, det så kallade Brexit. Det hela började i mars 2017 när den brittiska regeringen begärde utträde ur EU efter att en majoritet av det brittiska folket rösta för utträde i en folkomröstning den 23 juni 2016.

Frågorna kring beslutet blev många. Vad blir de ekonomiska effekterna? Hur blir det för britter att resa i EU? Hur kommer gränskontroller att hanteras? Och så vidare. Särskilt ekonomin har varit en het fråga den senaste tiden.

Många har talat om de ekonomiska förluster som kan tänkas drabba Storbritannien på grund av utträdet, men faktum är att även EU får en ekonomisk lucka att fylla när ekonomiskt starka Storbritannien lämnar. Enligt uppgifter innebär utträdet att ett belopp mellan 12 – 14 miljarder euro om året kommer försvinna från EU:s budget. För att täppa till detta stora hål i budgeten har EU-kommissionen redan nu förslagit att övriga medlemsländer i EU ska bidra mer än de redan gör för att stoppa den ekonomiska blödningen. Alexander Stubb, vice ordförande för EU:s bank EIB, ser även en möjlighet att öka EIB:s roll. Han tror att EU-kommissionen kommer att komma med ett förslag som tillåter EIB att öka användningen av finansiella instrument i EU-budgeten.

EIB är en förkortning av Europeiska Investeringsbanken, som grundades 1958 och är EU:s finansinstitut för långtidsinvesteringar. Banken ägs gemensamt av alla 28 medlemsländer och har en balansräkning på totalt 600 miljarder euro. Storbritannien är ett av de länder som har mest kapital tecknat i banken, vilket förklarar de åtgärder som nu måste tas.