Borgenär, borgensman och gäldenär – vad är egentligen skillnaden?

När man ska låna pengar är det vanligt att man kommer i kontakt med en rad olika begrepp, och vissa av dessa är det många som blandar ihop – till exempel borgenär och borgensman. Vi ska därför ge dig en förklaring kring vart och ett av dessa begrepp, så att inga missförstånd sker när du vill låna pengar nästa gång. 

Borgenär

När du lånar pengar av någon, är det den person som lånar ut pengarna som kallas för borgenär. Många tror att det är den person som går i borgen som är borgenären – men detta stämmer alltså inte. 

Av borgenären lånar du pengar, och det är därmed också till denna du därefter är skyldig att återbetala de pengar du lånat. 

Gäldenär

En gäldenär är en person som tagit ett lån – det vill säga den person som lånet utbetalats till och som i och med detta är skyldig att återbetala lånet till borgenären. Ett lån kan ha en eller flera gäldenärer, beroende på om du ansökt om lånet själv, eller tillsammans med en medlåntagare. 

Borgensman

Om du behöver en säkerhet för ditt lån ställs denna ofta genom att någon går i borgen för ditt lån. Denna person kallas för borgensman. Att gå i borgen för någon innebär att man måste ta över gäldenärens lån om denna av någon anledning inte återbetalat sitt lån så som avtalat med banken. Att vara en borgensman är ett stort åtagande som bör tänkas igenom både en och två gånger på förhand, eftersom det inte ”bara” är de uteblivna betalningarna som landar på borgensmannen – utan i slutändan hela gäldenärens lånekostnad. 

Att tänka på vid lån

För det första finns det idag så många olika långivare på marknaden att du inte bör ta ett lån utan att jämföra detta med andra långivare först. Räntorna mellan olika lån kan skilja sig stort åt, och genom att använda till exempel en låneförmedlare så kan du på ett effektivt vis jämföra lånekostnader från flera olika långivare, utan att din kreditvärdighet påverkas. 

Det är också viktigt att aldrig låna mer pengar än vad du faktiskt behöver, eftersom det innebär att du varje månad kommer behöva återbetala mer pengar än nödvändigt. Det ökar dessutom risken för framtida betalningssvårigheter, om du av någon anledning skulle få en sänkt inkomst.