Kryptovaluta svenska

Svenskarna börjar bli alltmer intresserade av att köpa och sälja krypto. Och du kan faktiskt vara helt novis på marknaden och ändå göra stora vinster. Du kan tjäna stora vinster och få tillbaka hela din investering, men du kan också förlora allt om du har otur.

Att bara låta pengarna ligga på ett vanligt bankkonto med knappt någon eller väldigt liten ränta gör att allt fler svenskar numera väljer att gå en annan väg, såsom att handla med kryptovalutor. Det kan bli en investering som ger avkastning snabbt och även ge stora pengar. Men det gäller att ha god koll och inte göra dumma affärer. Lägg inte alla ägg i samma korg, det vill säga investera i en och samma valuta. Och lägg heller inte alla dina pengar på krypto. För kryptovaluta svenska gäller också att du deklarerar vad du har vunnit och betalar 30 % i skatt.

Att låna till kryptoinvestering – fördelar och nackdelar

Om du hört talas om den senaste tidens vinster och mångmiljonärer som blivit rika på att ha köpt och sålt krypto så finns det en stor chans att du vill hänga med det tåget. Men för det måste du investera – med pengar. De pengarna kan du ta från dina egna besparingar men även genom att ta ett lån.

Om du vill låna till att köpa krypto så bör du inte ta ett alltför stort lån. Några tusenlappar räcker gott och väl. Det kan nämligen vara så att kursen svänger snabbt och vips så har du förlorat det du investerat. Det är bättre att börja lite smått och lägga till pengar undan för undan.

Det kan också vara bra att du som svensk väljer en handelsplattform och en digital plånbok som inte kostar alltför mycket pengar i avgifter. När du handlar med krypto kommer din svenska bank att ta växlingsavgifter men den plattform du väljer kommer också att ta en avgift varje gång du köper eller säljer. Välj därför en plattform med bra villkor som inte är för dyr.

Ta hjälp av vägledning

Precis som när du börjar handla med aktier så kan det vara bra och värt att veta så mycket som möjligt och ta reda på mer om både risker och möjligheter. Inom handel med kryptovaluta på svenska finns det flera jämförelsesajter och rådgivningssajter med experter som talar om för dig hur du ska tänka när du gör dina investeringar.

Ett tips är att läsa på mycket om kursernas svängningar och vilka olika kryptovalutor som finns. En del valutor ger även andra möjligheter som är intressanta att veta mer om. Exempelvis så är Ethereum en valuta vars syfte också är att kunna skriva smarta kontrakt och få till snabbare transaktioner och med ett snabbare och bättre samarbete utan mellanhänder.

Bredband i Sverige

Den svenska nationella bredbandsplanen som antogs 2016 ser ut att vara helt uppkopplat Sverige och innehåller ambitioner om täckning av mobiltelefoner och höghastighetsbredband för såväl hem som företag.

År 2020 kommer majoriteten av hushållen och företagen att ha bredband med en minsta bandbredd på 100 Mbps. Och 2025 ska alla i Sverige ha tillgång till höghastighetsbredband. Betydelsen av utbyggnaden av 5G har erkänts i Sverige till exempel inom ramen för Nordiska ministerrådet för digitalisering. Detta ad hoc-organ fick ansvaret att leda processen att följa deklarationen om 5G som undertecknades av de nordiska premiärministrarna i maj 2018.

Sammanfattning av utvecklingen av bredband i Sverige

Med sin strategi för bredband i sin bredbandsstrategi har de svenska myndigheterna identifierat 3 nyckelområden för att bidra till att uppfylla policyns mål: statens roll och reglerna om bredbandsmarknadens effektiva utbyggnad av bredbandsinfrastruktur, samt tillhandahållande av tjänster till alla. I bredbandsstrategin ”Ett helt uppkopplat Sverige år 2025” bör det primära fokus vara behovet av bredband för alla oavsett om de bor i områden med hög befolkningstäthet eller i områden som inte är befolkade, på landsbygden eller i områden som ligger. mellan. Sverige är fast beslutet att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av 5G. Ett av sätten att visa detta är samarbetet mellan nordiska och baltiska länder kring 5G som inleddes i samarbete med Nordiska ministerrådet. I maj 2018 gjorde de nordiska premiärministrarna en deklaration om 5G för att nå det gemensamma målet att bli den första och mest integrerade zonen i världen. För att nå detta mål har de nordisk-baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering upprättat en enad handlingsplan för att uppmuntra snabb användning av 5G-teknik.

Den nationella bredbandsstrategin samt politiken

Ansvariga myndigheter

  • Närings- och innovationsdepartementet (Naringsdepartementet) ansvarar för digitalisering och bredbandspolitik.
  • Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som ansvarar för att övervaka och reglera elektronisk kommunikation samt postsektorn. Målet för denna myndighet är att alla som bor i Sverige ska kunna få tillgång till bra bredband, telefon och posttjänster.
  • Bredbandsforum Bredbandsforum har inrättats av regeringen 2010 och ansvarar för att underlätta samarbetet mellan de olika aktörerna för att möjliggöra en effektiv utbyggnad av bredbandsnätet. Forumet har också till uppgift att skapa en miljö för statliga myndigheter, företag och andra organisationer att fastställa hindren för bredbandsimplementering av bredband, och att komma med lösningar för att förbättra bredbandsanslutningen över hela landet.

Bredbandsutveckling har ett antal primära mål.

I regeringens vision för Sveriges kompletta uppkoppling ingår att infrastrukturen för bredband ska möta användarens behov av uppkoppling. Den bredbandsstrategi som antogs i slutet av december insåg den svenska regeringen behovet av mål inom två områden, inklusive tillgång till höghastighetsinternet över hela Sverige samt tillgång till högkvalitativa och pålitliga mobila tjänster. Målet för planen är att säkerställa att 95 procent av hushållen och företagen ska ha bredbandsaccess med en minimihastighet som är 100 Mbps eller mer till år 2020. Planen går längre än 2020 och säger att 2025 ska hela Sverige kunna få tillgång till höghastighetsbredband. Detta innebär att 98 % av hushållen och företagen kommer att ha bredbandsaccess med en minsta hastighet på en Gbps. De återstående 1,9 procenten av människorna måste ha anslutningar med en lägsta hastighet på 100 Mbps och 0,1 procent med en lägsta hastighet på 30 Mbps. Strategin innehåller även en målsättning för täckning av mobila tjänster som är att hela Sverige ska ha tillgång till högkvalitativa och pålitliga mobiltjänster så tidigt som möjligt 2023.

De viktigaste åtgärderna för att utveckla bredband

  • Bredbandskartläggning I Sverige har webbtjänsten Ledningskollen utvecklats och förvaltas av Svenska tele- och postverket (NRA) för att nå målet att dela information om infrastrukturägarna (dvs pipelines och liknande). Plattformen har utvecklats och är tillgänglig för allmänheten på gratis basis för att förhindra skador under schaktning och förbättra samordningen av anläggningsarbeten. Vid sidan av Ledningskollen har PTS ett kartverktyg som används i hela Sverige som kallas Bredbandskarta (även känd som Bredbandskartan) som visar bredbandstillgängligheten, internetleverantörer och nätägare i ett område i Sverige.
  • Svenskt bredband är mestadels beroende av marknaden, men i de områden där det inte finns några kommersiella motiv att investera finns ytterligare offentliga medel. I Sverige spelar kommuner en väsentlig roll i utvecklingen av nätverk genom att kontrollera och fastställa tillträdesvillkoren för tjänsteleverantörers tillgång till allmän mark.
  • 202,8 miljoner kronor avsätts till Landsbygdsprogrammet 2014-2020 för att säkerställa att bredbandet byggs ut på landsbygden.

Regionala och nationella finansiella instrument för bredband

Statligt stöd till bredbandsutbyggnad i de områden som inte har någon av de kommersiella satsningarna på nästa generations accessnät erbjuds genom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i norra Sverige genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Information om utvecklingen av bredbandsteknik i Sverige

För att få den senaste informationen om bredbandsanvändning, abonnenter, penetrationer, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, kolla efter resultattavlans rapporter samt de som rapporterar om landet från Digital Economy & Society Index (DESI).

Om du bor i Sverige och vill söka efter ett billigare bredband, följ länkarna. Dessutom, om du behöver en mikrolåneinstallation, då kan vi hjälpa dig mycket.

Borgenär, borgensman och gäldenär – vad är egentligen skillnaden?

När man ska låna pengar är det vanligt att man kommer i kontakt med en rad olika begrepp, och vissa av dessa är det många som blandar ihop – till exempel borgenär och borgensman. Vi ska därför ge dig en förklaring kring vart och ett av dessa begrepp, så att inga missförstånd sker när du vill låna pengar nästa gång. 

Borgenär

När du lånar pengar av någon, är det den person som lånar ut pengarna som kallas för borgenär. Många tror att det är den person som går i borgen som är borgenären – men detta stämmer alltså inte. 

Av borgenären lånar du pengar, och det är därmed också till denna du därefter är skyldig att återbetala de pengar du lånat. 

Gäldenär

En gäldenär är en person som tagit ett lån – det vill säga den person som lånet utbetalats till och som i och med detta är skyldig att återbetala lånet till borgenären. Ett lån kan ha en eller flera gäldenärer, beroende på om du ansökt om lånet själv, eller tillsammans med en medlåntagare. 

Borgensman

Om du behöver en säkerhet för ditt lån ställs denna ofta genom att någon går i borgen för ditt lån. Denna person kallas för borgensman. Att gå i borgen för någon innebär att man måste ta över gäldenärens lån om denna av någon anledning inte återbetalat sitt lån så som avtalat med banken. Att vara en borgensman är ett stort åtagande som bör tänkas igenom både en och två gånger på förhand, eftersom det inte ”bara” är de uteblivna betalningarna som landar på borgensmannen – utan i slutändan hela gäldenärens lånekostnad. 

Att tänka på vid lån

För det första finns det idag så många olika långivare på marknaden att du inte bör ta ett lån utan att jämföra detta med andra långivare först. Räntorna mellan olika lån kan skilja sig stort åt, och genom att använda till exempel en låneförmedlare så kan du på ett effektivt vis jämföra lånekostnader från flera olika långivare, utan att din kreditvärdighet påverkas. 

Det är också viktigt att aldrig låna mer pengar än vad du faktiskt behöver, eftersom det innebär att du varje månad kommer behöva återbetala mer pengar än nödvändigt. Det ökar dessutom risken för framtida betalningssvårigheter, om du av någon anledning skulle få en sänkt inkomst. 

Trotsar nya lagen – erbjuder faktura först

Nyligen trädde en omdebatterad kreditlag i kraft i Sverige. Denna lag förbjuder e-handlare från att erbjuda fakturabetalning eller delbetalning som första alternativ vid betalning. Det som ett sätt att skydda konsumenten och minska risken för att denne av misstag väljer kreditbetalning i kassan vid näthandel.

Trots att lagen uttryckligen förbjuder att ha kreditbetalning som första alternativ är det precis så det ser ut för den som vill betala hos H&M idag. De har nämligen Klarnas 30 dagars faktura som sitt första betalningsalternativ.

Händer håller i mobil och betalkort vid dator

Bakgrunden till lagen

Bakgrunden till lagen är att konsumentkrediterna de senaste åren stadigt har ökat – till att idag stå för hela 18 % av de svenska hushållens totala skulder. Enligt den nya lagen ska direktbetalning alltid finnas som första alternativ i de fall då e-handlaren erbjuder det. Om inget alternativ för direktbetalning finns, får e-handlaren fritt rangordna dem.

Lagen har varit föremål för heta diskussioner. Bland annat har betalningsbolagen Klarna och Qliro starkt protesterat mot den. De har också fått stöd av bland annat Moderaterna och Liberalerna i sin kritik. Den främsta orsaken till protesterna är att även kostnadsfria fakturor omfattas av lagen. Det är något de menar försämrar kundernas säkerhet, eftersom dessa då inte längre får möjlighet att först få hem varan innan betalning.

Hur kan de trotsa lagen?

Anledningen till att H&M tycker sig kunna erbjuda fakturabetalning som första alternativ, trots att lagen alltså förbjuder det, är att de anser sig ha hittat ett kryphål i lagen.

De betalningsmetoder som finns hos H&M är idag fakturabetalning, delbetalning, PayPal och kortbetalning. Man skulle då tycka att kortbetalning borde erbjudas som första alternativ eftersom detta innebär att du betalar direkt. Problemet är att lagen inte gör skillnad på kreditkort och debetkort. Även om inte alla betalkort är kreditkort, kan kortet vara ett kreditkort, och därför räknas denna betalningsmetod till kreditbetalning.

Även PayPal räknas idag till alternativet kreditbetalningar, eftersom man kan koppla ett kreditkort till sitt PayPal-konto. De betalningsalternativ som räknas som direktbetalningar är då bara betalning via Swish eller Trustly – och inget av dessa erbjuds i dagsläget hos H&M. På så vis har de kunnat kringgå den nya lagen.

Johanna Behrer, H&M Sveriges presskontakt, har uttalat sig i ärendet och till Ehandel säger hon att ”Vi har inte tagit bort några alternativ för direktbetalning i vår e-handel i Sverige. Det första betalningssättet som erbjuds är, likt tidigare, en avgiftsfri faktura på 30 dagar. Detta alternativ erbjuder kunden att betala först efter att kunden har tagit emot sina varor, vilket betyder att kunden inte behöver ligga ute med pengar om varan returneras.”.

Sverige har näst högst skuld i Europa

Sverige har under lång tid byggt på sin skuldsättning och är nu på en andra plats bland de länder med högst skuld i Europa. I den senaste analysen från SCB syns utvecklingen tydligt. Våra grannar i Danmark är det land som leder utvecklingen med en skuld på drygt 55 000 euro per invånare. I Sverige är motsvarande siffra ungefär 39 000 euro.

Vanligtvis tänker man inte på hur skuldsatta det svenska folket är, men när man tittar närmare på siffrorna är det en tydlig utveckling som visar sig. Sverige har i stort sett dubblat sin skuldsättning på en period av tio år. År 2008 hade vi en skuld på lite över 20 000 euro per invånare och tio år senare, år 2018 var skulden nästan 40 000 euro per invånare.

Bostadsmarknaden driver på skulden

Sverige har haft en mycket snabb utveckling av skuldsättningen och en stor faktor tros vara prisökningen på bostadsmarknaden. I och med att priserna har ökat har även lånen gjort det, och då skapat en större skuldsättning. I stort sett alla lån i Sverige är lån från banker, finansbolag eller bolåneinstitut. Det finns väldigt få statliga lån.

Men inte bara bostadsrelaterade lån har ökat utan senaste tiden har antalet konsumtionslån även ökat. Detta är lån utan säkerhet som också har namn som privatlån och snabblån där man kan låna belopp upp till 600 000 kronor.

Demografin påverkar skuldsättningen

Det ska dock lyftas fram att vissa länder har bättre förutsättningar än andra att påverka sin skuldsättning. Det kan vara länder som har ett stort utbud av hyresbostäder där prisutvecklingen inte kan få samma kraftiga utveckling. Där har Sverige ombildat många av sina hyresrätter till bostadsrätter, vilket påverkar siffrorna över skuldsättningen.

Även befolkningens ålder spelar in då en befolkning med många unga eller pensionärer inte har samma behov av att låna upp stora summor, vilket innebär en lägre skuldsättning. Det motsatta är sant för en befolkning där många är mellan 30-40 år och befinner sig i en expansiv fas i livet. 35-åringar är idag den högst skuldsatta gruppen i Sverige.

Skulkdkvoten är ett mått som visar förhållandet mellan skulder och inkomster. Om skulderna ökar men inte inkomsterna så ökar skuldkvoten. De senaste 20 åren har Sveriges skuldkvot ökat och Danmark, Sverige och Nederländerna har högst skuldkvot och högst låntagande per capita bland de europeiska länderna.

Så påverkas du av Brexit och valresultatet

Det står nu klart att Tories och premiärministern Boris Johnson kommer driva igenom sina planer med Brexit. Det planerade datumet är 31 januari 2020. Efter en jordskredsseger har man egen majoritet och inga andra hinder finns som kan stoppa utträdet. Vi får alltså anse att det är högst troligt att England lämnar EU den sista januari 2020.

Helt klart är det många förändringar som England står inför, men även något som vi svenskar kommer känna av. Alla detaljer kring utträdet är inte klara och på plats ännu, utan övergången kommer att ske under större delen av 2020.

Ett handelsavtal med EU måste komma på plats.

Ett av de absolut viktigaste områdena som Boris Johnson just nu arbetar med är att få ett attraktivt handelsavtal med EU på plats. Om du är van att handla online från Storbritannien så kommer du att se förändrade köpsätt. England hamnar helt enkelt utanför EU och kan likställas med samma problematik som varor från Kina.

Det kan innebära att vi svenskar kan få betala både brittisk moms och importmoms på varor som vi köper på nätet. Inget av detta är dock klart, men så ser situationen i nuläget ut. Helt klart vill England, trots sitt utträde, inte försämra sina handelsmöjligheter med EU-länderna och vi får helt enkelt se efter ett avtal med EU är på plats.

Då även tull och ekonomiska förutsättningar för företag ändras kan det innebära att organisationer kommer flytta sina verksamheter från England. Det kan helt enkelt bli mer ekonomiskt gynnsamt för dem att befinna sig inom EU:s gränser. Import och export av varor blir nytt för England som då återgår till det tidigare systemet, innan EU.

Arbetande svenskar i England kan få problem

Om det skulle bli ett snabbt utträde ur EU kommer personer behöva ha uppehållstillstånd för att befinna sig i England därefter. Den tidigare rörliga friheten och de arbetsregler som finns inom EU gäller då inte längre.

Valutaförändringar

Om pundet och kronan kommer stärkas i samband med utträdet är för tidigt att säga. Helt klart kommer EU förlora ett stort medlemsland och England får nu framöver klara sig själv, och även deras valuta.

Brexit:s ekonomiska konsekvenser för EU

Det kan knappast ha gått någon människa förbi, Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen, det så kallade Brexit. Det hela började i mars 2017 när den brittiska regeringen begärde utträde ur EU efter att en majoritet av det brittiska folket rösta för utträde i en folkomröstning den 23 juni 2016.

Frågorna kring beslutet blev många. Vad blir de ekonomiska effekterna? Hur blir det för britter att resa i EU? Hur kommer gränskontroller att hanteras? Och så vidare. Särskilt ekonomin har varit en het fråga den senaste tiden.

Många har talat om de ekonomiska förluster som kan tänkas drabba Storbritannien på grund av utträdet, men faktum är att även EU får en ekonomisk lucka att fylla när ekonomiskt starka Storbritannien lämnar. Enligt uppgifter innebär utträdet att ett belopp mellan 12 – 14 miljarder euro om året kommer försvinna från EU:s budget. För att täppa till detta stora hål i budgeten har EU-kommissionen redan nu förslagit att övriga medlemsländer i EU ska bidra mer än de redan gör för att stoppa den ekonomiska blödningen. Alexander Stubb, vice ordförande för EU:s bank EIB, ser även en möjlighet att öka EIB:s roll. Han tror att EU-kommissionen kommer att komma med ett förslag som tillåter EIB att öka användningen av finansiella instrument i EU-budgeten.

EIB är en förkortning av Europeiska Investeringsbanken, som grundades 1958 och är EU:s finansinstitut för långtidsinvesteringar. Banken ägs gemensamt av alla 28 medlemsländer och har en balansräkning på totalt 600 miljarder euro. Storbritannien är ett av de länder som har mest kapital tecknat i banken, vilket förklarar de åtgärder som nu måste tas.

IKEA mot Sydamerika

Ikea är ett väletablerat företag som ursprungligen kommer från Sverige. Vår uppfinnare Ingvar Kamprad var en av Sveriges största entreprenörer inom affärsvärlden. Ingvar hann under sin tid med att öppna över 300 varuhus som idag finns världen över. Historien började i hans hemby Älmhult, där Ingvar fick idén om att sälja möbler till en lägre kostnad än konkurrenterna.

Snabbt blev Ingvars affärsidé något stort och det dröjde inte länge innan han öppnade sin första butik i Älmhult. Genom att Ha en stor försäljning via postorder fanns det oändliga möjligheter att nå ut till hela världen genom att använda posten. När detta inte längre blev tillräckligt så var man tvungna att öppna en butik som gjorde att kunderna numera kunde se sig omkring och välja precis det som de velat ha. Ingvars imperium blev bara större och större, vilket i sin tur gjorde att man var tvungna att anställa människor som kunde hjälpa honom i kampen med att få färdigt de olika projekt som fanns tillgängliga.

IKEA mot nya mål

När Ingvar Kamprad år 2018 gick bort var det med en stor sorg hela den svenska befolkningen fick beskedet. Samtliga Ikea-flaggor vajade på halv stång och bröderna gick via medier ut och beskrev att de var förkrossade. Dock menade de på att Ikea-koncernen skulle fortsätta på precis samma sätt som det var när Ingvar levde. Idag ser Ikea ut att fortsätta sin expansion i världen. Nyligen har man deklarerat att man med all sannolikhet kommer att satsa på att 2020 ha ett IKEA-varuhus i Sydamerika.

Investerare kräver mer hållbarhet

BlackRock, den amerikanska fondförvaltaren, som sedan starten i 1988 lagt fokus på hållbara investeringar har byggt upp en global firma med klienter från hela världen. Med en värld som förändras i rasande takt så förändras också hur man förvaltar pengar. Det krävs mer hållbarhet och miljön och den sociala faktorn spelar stor roll här. Ett av dom senare avtalen som BlackRock har ingått är med svenska AP-fonden som förvaltar kapital för den allmänna pensionen. Fonden är en datadriven fond som specialiserar sig på tillväxtmarknaden.

Det har sedan starten för 30 år sedan varit viktigt för grundarna av BlackRock att tänka annorlunda. Hur kan man försäkra sig mot företag och banker som går i konkurs. Att investera idag är inte lika enkelt och säkert som det var förr och det är det röda tråden i BlackRocks sätt att investera och placera pengar. Väldigt mycket information om hur våran jord snurrar och vad som finns av information om allt hittar man på nätet. Det är också där som BlackRock hittar möjligheter som andra inte klarar av att hitta. Med deras teknologi så finner man säkra sätt att placera investerarnas pengar och idag så investerar länder och företag i BlackRock och deras fonder.

Långsiktigt ansvar och hållbarhet integreras i affärsmodellen till företaget och pensionsfonderna till Sverige och många länder förvaltas här. När industrin förändrar sina modeller så snappar BlackRock upp detta snabbt och kan med det säkra investeringar som gjorts. Plattformen som används för riskhanteringen kallas för Alladin och används idag av runt 25 000 investerare över hela världen.

Amorteringskravet i Sverige

Från och med första mars 2018 trädde nya amorteringskravet i kraft. Detta var förväntat och något man kunnat förbereda sig inför. Både nya och gamla köpare kan bli påverkade men mest påverkan kommer det ha på förstagångsköparna. Vilket oftast är studenter eller yngre par som vill komma in i bostadsmarknaden.

Den 30 november var dagen då amorteringskravet av regeringen bestämdes skulle höjas. Mellan 1-3 % närmare sagt för köpare som lånar med än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt. Byggbolag, mäklare har drabbats hårt av detta sedan första mars. Men hårdast drabbar detta förstagångsköparna. Att kraven blir strängare kommer bidra till att fler svenskar nu kommer att behålla sina boenden även om det inte är optimalt. Samt att fler hyr eller fortsätter hyra. Att skapa lösningar gjorda för individens behov kommer nu att vara svårt.

Att kunna köpa sin första bostad eller att kunna behålla sitt nuvarande kommer bli svårt eller svårare. Alla ungdomar har inte föräldrar som kan hjälpa till när det gäller kontantinsats. Dessa ungdomar kommer nu få spendera en lång tid att skrapa ihop till en kontantinsats. Sverige behöver ha en väl fungerande bostadsmarknad. Många experter medger att skärpta amorteringskrav inte bidrar till en bättre bostadsmarknad.