Borgenär, borgensman och gäldenär – vad är egentligen skillnaden?

När man ska låna pengar är det vanligt att man kommer i kontakt med en rad olika begrepp, och vissa av dessa är det många som blandar ihop – till exempel borgenär och borgensman. Vi ska därför ge dig en förklaring kring vart och ett av dessa begrepp, så att inga missförstånd sker när du vill låna pengar nästa gång. 

Borgenär

När du lånar pengar av någon, är det den person som lånar ut pengarna som kallas för borgenär. Många tror att det är den person som går i borgen som är borgenären – men detta stämmer alltså inte. 

Av borgenären lånar du pengar, och det är därmed också till denna du därefter är skyldig att återbetala de pengar du lånat. 

Gäldenär

En gäldenär är en person som tagit ett lån – det vill säga den person som lånet utbetalats till och som i och med detta är skyldig att återbetala lånet till borgenären. Ett lån kan ha en eller flera gäldenärer, beroende på om du ansökt om lånet själv, eller tillsammans med en medlåntagare. 

Borgensman

Om du behöver en säkerhet för ditt lån ställs denna ofta genom att någon går i borgen för ditt lån. Denna person kallas för borgensman. Att gå i borgen för någon innebär att man måste ta över gäldenärens lån om denna av någon anledning inte återbetalat sitt lån så som avtalat med banken. Att vara en borgensman är ett stort åtagande som bör tänkas igenom både en och två gånger på förhand, eftersom det inte ”bara” är de uteblivna betalningarna som landar på borgensmannen – utan i slutändan hela gäldenärens lånekostnad. 

Att tänka på vid lån

För det första finns det idag så många olika långivare på marknaden att du inte bör ta ett lån utan att jämföra detta med andra långivare först. Räntorna mellan olika lån kan skilja sig stort åt, och genom att använda till exempel en låneförmedlare så kan du på ett effektivt vis jämföra lånekostnader från flera olika långivare, utan att din kreditvärdighet påverkas. 

Det är också viktigt att aldrig låna mer pengar än vad du faktiskt behöver, eftersom det innebär att du varje månad kommer behöva återbetala mer pengar än nödvändigt. Det ökar dessutom risken för framtida betalningssvårigheter, om du av någon anledning skulle få en sänkt inkomst. 

Trotsar nya lagen – erbjuder faktura först

Nyligen trädde en omdebatterad kreditlag i kraft i Sverige. Denna lag förbjuder e-handlare från att erbjuda fakturabetalning eller delbetalning som första alternativ vid betalning. Det som ett sätt att skydda konsumenten och minska risken för att denne av misstag väljer kreditbetalning i kassan vid näthandel.

Trots att lagen uttryckligen förbjuder att ha kreditbetalning som första alternativ är det precis så det ser ut för den som vill betala hos H&M idag. De har nämligen Klarnas 30 dagars faktura som sitt första betalningsalternativ.

Händer håller i mobil och betalkort vid dator

Bakgrunden till lagen

Bakgrunden till lagen är att konsumentkrediterna de senaste åren stadigt har ökat – till att idag stå för hela 18 % av de svenska hushållens totala skulder. Enligt den nya lagen ska direktbetalning alltid finnas som första alternativ i de fall då e-handlaren erbjuder det. Om inget alternativ för direktbetalning finns, får e-handlaren fritt rangordna dem.

Lagen har varit föremål för heta diskussioner. Bland annat har betalningsbolagen Klarna och Qliro starkt protesterat mot den. De har också fått stöd av bland annat Moderaterna och Liberalerna i sin kritik. Den främsta orsaken till protesterna är att även kostnadsfria fakturor omfattas av lagen. Det är något de menar försämrar kundernas säkerhet, eftersom dessa då inte längre får möjlighet att först få hem varan innan betalning.

Hur kan de trotsa lagen?

Anledningen till att H&M tycker sig kunna erbjuda fakturabetalning som första alternativ, trots att lagen alltså förbjuder det, är att de anser sig ha hittat ett kryphål i lagen.

De betalningsmetoder som finns hos H&M är idag fakturabetalning, delbetalning, PayPal och kortbetalning. Man skulle då tycka att kortbetalning borde erbjudas som första alternativ eftersom detta innebär att du betalar direkt. Problemet är att lagen inte gör skillnad på kreditkort och debetkort. Även om inte alla betalkort är kreditkort, kan kortet vara ett kreditkort, och därför räknas denna betalningsmetod till kreditbetalning.

Även PayPal räknas idag till alternativet kreditbetalningar, eftersom man kan koppla ett kreditkort till sitt PayPal-konto. De betalningsalternativ som räknas som direktbetalningar är då bara betalning via Swish eller Trustly – och inget av dessa erbjuds i dagsläget hos H&M. På så vis har de kunnat kringgå den nya lagen.

Johanna Behrer, H&M Sveriges presskontakt, har uttalat sig i ärendet och till Ehandel säger hon att ”Vi har inte tagit bort några alternativ för direktbetalning i vår e-handel i Sverige. Det första betalningssättet som erbjuds är, likt tidigare, en avgiftsfri faktura på 30 dagar. Detta alternativ erbjuder kunden att betala först efter att kunden har tagit emot sina varor, vilket betyder att kunden inte behöver ligga ute med pengar om varan returneras.”.

Sverige har näst högst skuld i Europa

Sverige har under lång tid byggt på sin skuldsättning och är nu på en andra plats bland de länder med högst skuld i Europa. I den senaste analysen från SCB syns utvecklingen tydligt. Våra grannar i Danmark är det land som leder utvecklingen med en skuld på drygt 55 000 euro per invånare. I Sverige är motsvarande siffra ungefär 39 000 euro.

Vanligtvis tänker man inte på hur skuldsatta det svenska folket är, men när man tittar närmare på siffrorna är det en tydlig utveckling som visar sig. Sverige har i stort sett dubblat sin skuldsättning på en period av tio år. År 2008 hade vi en skuld på lite över 20 000 euro per invånare och tio år senare, år 2018 var skulden nästan 40 000 euro per invånare.

Bostadsmarknaden driver på skulden

Sverige har haft en mycket snabb utveckling av skuldsättningen och en stor faktor tros vara prisökningen på bostadsmarknaden. I och med att priserna har ökat har även lånen gjort det, och då skapat en större skuldsättning. I stort sett alla lån i Sverige är lån från banker, finansbolag eller bolåneinstitut. Det finns väldigt få statliga lån.

Men inte bara bostadsrelaterade lån har ökat utan senaste tiden har antalet konsumtionslån även ökat. Detta är lån utan säkerhet som också har namn som privatlån och snabblån där man kan låna belopp upp till 600 000 kronor.

Demografin påverkar skuldsättningen

Det ska dock lyftas fram att vissa länder har bättre förutsättningar än andra att påverka sin skuldsättning. Det kan vara länder som har ett stort utbud av hyresbostäder där prisutvecklingen inte kan få samma kraftiga utveckling. Där har Sverige ombildat många av sina hyresrätter till bostadsrätter, vilket påverkar siffrorna över skuldsättningen.

Även befolkningens ålder spelar in då en befolkning med många unga eller pensionärer inte har samma behov av att låna upp stora summor, vilket innebär en lägre skuldsättning. Det motsatta är sant för en befolkning där många är mellan 30-40 år och befinner sig i en expansiv fas i livet. 35-åringar är idag den högst skuldsatta gruppen i Sverige.

Skulkdkvoten är ett mått som visar förhållandet mellan skulder och inkomster. Om skulderna ökar men inte inkomsterna så ökar skuldkvoten. De senaste 20 åren har Sveriges skuldkvot ökat och Danmark, Sverige och Nederländerna har högst skuldkvot och högst låntagande per capita bland de europeiska länderna.

Så påverkas du av Brexit och valresultatet

Det står nu klart att Tories och premiärministern Boris Johnson kommer driva igenom sina planer med Brexit. Det planerade datumet är 31 januari 2020. Efter en jordskredsseger har man egen majoritet och inga andra hinder finns som kan stoppa utträdet. Vi får alltså anse att det är högst troligt att England lämnar EU den sista januari 2020.

Helt klart är det många förändringar som England står inför, men även något som vi svenskar kommer känna av. Alla detaljer kring utträdet är inte klara och på plats ännu, utan övergången kommer att ske under större delen av 2020.

Ett handelsavtal med EU måste komma på plats.

Ett av de absolut viktigaste områdena som Boris Johnson just nu arbetar med är att få ett attraktivt handelsavtal med EU på plats. Om du är van att handla online från Storbritannien så kommer du att se förändrade köpsätt. England hamnar helt enkelt utanför EU och kan likställas med samma problematik som varor från Kina.

Det kan innebära att vi svenskar kan få betala både brittisk moms och importmoms på varor som vi köper på nätet. Inget av detta är dock klart, men så ser situationen i nuläget ut. Helt klart vill England, trots sitt utträde, inte försämra sina handelsmöjligheter med EU-länderna och vi får helt enkelt se efter ett avtal med EU är på plats.

Då även tull och ekonomiska förutsättningar för företag ändras kan det innebära att organisationer kommer flytta sina verksamheter från England. Det kan helt enkelt bli mer ekonomiskt gynnsamt för dem att befinna sig inom EU:s gränser. Import och export av varor blir nytt för England som då återgår till det tidigare systemet, innan EU.

Arbetande svenskar i England kan få problem

Om det skulle bli ett snabbt utträde ur EU kommer personer behöva ha uppehållstillstånd för att befinna sig i England därefter. Den tidigare rörliga friheten och de arbetsregler som finns inom EU gäller då inte längre.

Valutaförändringar

Om pundet och kronan kommer stärkas i samband med utträdet är för tidigt att säga. Helt klart kommer EU förlora ett stort medlemsland och England får nu framöver klara sig själv, och även deras valuta.

Brexit:s ekonomiska konsekvenser för EU

Det kan knappast ha gått någon människa förbi, Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen, det så kallade Brexit. Det hela började i mars 2017 när den brittiska regeringen begärde utträde ur EU efter att en majoritet av det brittiska folket rösta för utträde i en folkomröstning den 23 juni 2016.

Frågorna kring beslutet blev många. Vad blir de ekonomiska effekterna? Hur blir det för britter att resa i EU? Hur kommer gränskontroller att hanteras? Och så vidare. Särskilt ekonomin har varit en het fråga den senaste tiden.

Många har talat om de ekonomiska förluster som kan tänkas drabba Storbritannien på grund av utträdet, men faktum är att även EU får en ekonomisk lucka att fylla när ekonomiskt starka Storbritannien lämnar. Enligt uppgifter innebär utträdet att ett belopp mellan 12 – 14 miljarder euro om året kommer försvinna från EU:s budget. För att täppa till detta stora hål i budgeten har EU-kommissionen redan nu förslagit att övriga medlemsländer i EU ska bidra mer än de redan gör för att stoppa den ekonomiska blödningen. Alexander Stubb, vice ordförande för EU:s bank EIB, ser även en möjlighet att öka EIB:s roll. Han tror att EU-kommissionen kommer att komma med ett förslag som tillåter EIB att öka användningen av finansiella instrument i EU-budgeten.

EIB är en förkortning av Europeiska Investeringsbanken, som grundades 1958 och är EU:s finansinstitut för långtidsinvesteringar. Banken ägs gemensamt av alla 28 medlemsländer och har en balansräkning på totalt 600 miljarder euro. Storbritannien är ett av de länder som har mest kapital tecknat i banken, vilket förklarar de åtgärder som nu måste tas.

IKEA mot Sydamerika

Ikea är ett väletablerat företag som ursprungligen kommer från Sverige. Vår uppfinnare Ingvar Kamprad var en av Sveriges största entreprenörer inom affärsvärlden. Ingvar hann under sin tid med att öppna över 300 varuhus som idag finns världen över. Historien började i hans hemby Älmhult, där Ingvar fick idén om att sälja möbler till en lägre kostnad än konkurrenterna.

Snabbt blev Ingvars affärsidé något stort och det dröjde inte länge innan han öppnade sin första butik i Älmhult. Genom att Ha en stor försäljning via postorder fanns det oändliga möjligheter att nå ut till hela världen genom att använda posten. När detta inte längre blev tillräckligt så var man tvungna att öppna en butik som gjorde att kunderna numera kunde se sig omkring och välja precis det som de velat ha. Ingvars imperium blev bara större och större, vilket i sin tur gjorde att man var tvungna att anställa människor som kunde hjälpa honom i kampen med att få färdigt de olika projekt som fanns tillgängliga.

IKEA mot nya mål

När Ingvar Kamprad år 2018 gick bort var det med en stor sorg hela den svenska befolkningen fick beskedet. Samtliga Ikea-flaggor vajade på halv stång och bröderna gick via medier ut och beskrev att de var förkrossade. Dock menade de på att Ikea-koncernen skulle fortsätta på precis samma sätt som det var när Ingvar levde. Idag ser Ikea ut att fortsätta sin expansion i världen. Nyligen har man deklarerat att man med all sannolikhet kommer att satsa på att 2020 ha ett IKEA-varuhus i Sydamerika.

Investerare kräver mer hållbarhet

BlackRock, den amerikanska fondförvaltaren, som sedan starten i 1988 lagt fokus på hållbara investeringar har byggt upp en global firma med klienter från hela världen. Med en värld som förändras i rasande takt så förändras också hur man förvaltar pengar. Det krävs mer hållbarhet och miljön och den sociala faktorn spelar stor roll här. Ett av dom senare avtalen som BlackRock har ingått är med svenska AP-fonden som förvaltar kapital för den allmänna pensionen. Fonden är en datadriven fond som specialiserar sig på tillväxtmarknaden.

Det har sedan starten för 30 år sedan varit viktigt för grundarna av BlackRock att tänka annorlunda. Hur kan man försäkra sig mot företag och banker som går i konkurs. Att investera idag är inte lika enkelt och säkert som det var förr och det är det röda tråden i BlackRocks sätt att investera och placera pengar. Väldigt mycket information om hur våran jord snurrar och vad som finns av information om allt hittar man på nätet. Det är också där som BlackRock hittar möjligheter som andra inte klarar av att hitta. Med deras teknologi så finner man säkra sätt att placera investerarnas pengar och idag så investerar länder och företag i BlackRock och deras fonder.

Långsiktigt ansvar och hållbarhet integreras i affärsmodellen till företaget och pensionsfonderna till Sverige och många länder förvaltas här. När industrin förändrar sina modeller så snappar BlackRock upp detta snabbt och kan med det säkra investeringar som gjorts. Plattformen som används för riskhanteringen kallas för Alladin och används idag av runt 25 000 investerare över hela världen.

Amorteringskravet i Sverige

Från och med första mars 2018 trädde nya amorteringskravet i kraft. Detta var förväntat och något man kunnat förbereda sig inför. Både nya och gamla köpare kan bli påverkade men mest påverkan kommer det ha på förstagångsköparna. Vilket oftast är studenter eller yngre par som vill komma in i bostadsmarknaden.

Den 30 november var dagen då amorteringskravet av regeringen bestämdes skulle höjas. Mellan 1-3 % närmare sagt för köpare som lånar med än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt. Byggbolag, mäklare har drabbats hårt av detta sedan första mars. Men hårdast drabbar detta förstagångsköparna. Att kraven blir strängare kommer bidra till att fler svenskar nu kommer att behålla sina boenden även om det inte är optimalt. Samt att fler hyr eller fortsätter hyra. Att skapa lösningar gjorda för individens behov kommer nu att vara svårt.

Att kunna köpa sin första bostad eller att kunna behålla sitt nuvarande kommer bli svårt eller svårare. Alla ungdomar har inte föräldrar som kan hjälpa till när det gäller kontantinsats. Dessa ungdomar kommer nu få spendera en lång tid att skrapa ihop till en kontantinsats. Sverige behöver ha en väl fungerande bostadsmarknad. Många experter medger att skärpta amorteringskrav inte bidrar till en bättre bostadsmarknad.

Kreditskydd – en dyr försäkring

laneskydd-smslan

Fler och fler långivare inom såväl smslån som mindre blancolån har börjat erbjuda olika typer av låneskyddsförsäkringar. Idén är att erbjuda låntagarna en försäkring som träder in i det fall man på grund av arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall inte kan betala av på lånet. För varje försäkring måste man betala en premie, och låneskydd är inget undantag. Frågan är då om det är värt att betala denna premie?

Så här fungerar låneskydd

När man tar ett lån ikläder man sig en skyldighet att amortera och betala räntor i rätt tid. Det finns en inbyggd risk i det här konceptet och det är många som vill minimera denna. Ett sätt att minska risken att drabbas av ekonomiska problem på grund av lånet – till exempel att ärendet går till inkasso eller till och med till kronofogden – är att teckna låneskydd. Om man får en betydligt lägre inkomst på grund av sjukskrivning eller arbetslöshet har man helt enkelt låneskyddet att falla tillbaka på.

Låneskyddet som försäkring täcker normalt hela lånekostnaden per månad under en viss tid. För smslån, som ju löper under en mer begränsad tidsperiod, gäller försäkringen vanligtvis för hela löptiden. För blancolån gäller istället att låneskyddet gäller för en begränsad tid. Blir du arbetslös eller sjukskriven kommer du helt enkelt inte att behöva betala månadskostnaden själv. Det är istället försäkringsbolaget som erlägger den.

Procentuellt hög premie

Låneskydd kommer med en premie som är relativt hög procentuellt sett i förhållande till lånebeloppet. Exakt hur premien räknas är olika från aktör till aktör, men det kostar normalt ganska mycket. För blancolån gäller normalt en kostnad på mellan 3-8% av månadsbetalningen. För smslån gäller vanligtvis en kostnad på mellan 1-4% av den utnyttjade krediten/vad som är kvar att betala.

Exempel: Du tar ett smslån på 9 000 kr på sex månader och tecknar till låneskydd. Premien är på 1,50% av krediten. Den första månaden betalar du 135 kr i premie (0,015 x 9000 kr) i tillägg till amortering och ränta. Den andra månaden betalar du 112,50 kr (0,015 x 7500 kr), och så vidare. Du ser ganska snabbt att totalkostnaden för låneskyddet blir betydande.

Så, är det en god idé att teckna till låneskydd? Det kan bara du svara på, men om du väljer denna extra trygghet ska du vara beredd på att du får betala ganska mycket för den. Som alltid: Om du är det minsta osäker på om din ekonomi tillåter ett lån, så är det bäst att låta bli.

Tjäna extra pengar på gigs – så här kan du göra

Arbetsmarknaden i Sverige har under många år varit en ganska stelbent historia. Normen har varit åtta timmars arbetsdag och alla andra anställningsformer har i princip varit stora undantag. Det håller på att förändras. Ny teknik och nya, mer effektiva, sätt att arbeta har inte gjort normen obsolet, men det finns numera mer utrymme för alternativ.

Gigekonomi – framtidens ekonomi?

Ekonomiska forskare har myntat begreppet gigekonomi för att beskriva en arbetsmarknad som har stora inslag av projektbaserade arbeten med tonvikt på mycket korta tidsperioder. Ett gig på arbetsmarknaden kan ha samma utsträckning i tiden som ett gig/en konsert i musikvärlden, det vill säga bara någon timme.

Gigekonomin är i sin linda i Sverige, men det finns redan flera exempel på nischer där denna typ av projektbaserade arbetsmarknad har börjat bli vanlig. Matleveranser, korta frilansuppdrag för skribenter och grafiker, hantverksarbeten av ROT-typen, utförande av marknadsundersökningar och konsumentintervjuer samt taxiliknande körningar med egen bil är exempel på typiska nischer i gigekonomin.

Vad är du bra på?

Gigekonomin bygger i stor del på att utnyttja den outnyttjade kompetens som finns i samhället och som inte kan utnyttjas effektivt inom ramen för vanliga anställningar. En person är inte bara sitt yrke och man kan ha många olika kompetenser. En person som arbetar med redovisning kanske har en talang för datorgrafik och kan skapa logotyper för företag. Kanske har han också erfarenhet av snickeri eller journalistiskt arbete. Kanske brukar han vilja aktivera sig socialt på helgerna och gärna kunna tjäna lite extra pengar på samma gång, exempelvis via körningar.

Om du vill ta ditt första steg in i gigekonomin för att tjäna extra pengar behöver du inte göra annat än att fråga dig själv vad du är bra på. Om du också tycker om att utnyttja din kompetens eller talang så är det naturligtvis ännu bättre. Använd möjligheterna inom gigekonomin för att tjäna lite extra pengar löpande, för att täcka upp en brist i ekonomin utan att behöva låna eller som en andra inkomst som över tid kanske kan bli din primära inkomst.

Gigekonomi – några exempel

Det finns ett antal koncept och tjänster i Sverige som kan klassas som typexempel på gigekonomi. Dessutom finns plattformar där de som har en tjänst att erbjuda enkelt och gratis kan nå ut till potentiella beställare.

Grannar.se
Grannar är en tjänst för tjänster i lokalområdet. Här kan både privatpersoner och företag köpa och sälja tjänster inom exempelvis datorsupport, barnpassning, trädgårdsarbete och hundpassning.

Ubereats
Ubereats är ett koncept som går ut på att en person med en smartphone kan beställa mat från anslutna restauranger i en app och få hem maten inom kort via leverans av en privatperson. Själva ”giget” i konceptet är hemkörningen av mat.

Okelii
Okelii är en slags marknadsplats för framför allt digitala tjänster. Bland kategorierna finns till exempel översättning, intervjuer/marknadsundersökningar, projektledare för webb, annonsförsäljning på nätet, design och liknande.