Kreditskydd – en dyr försäkring

laneskydd-smslan

Fler och fler långivare inom såväl smslån som mindre blancolån har börjat erbjuda olika typer av låneskyddsförsäkringar. Idén är att erbjuda låntagarna en försäkring som träder in i det fall man på grund av arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall inte kan betala av på lånet. För varje försäkring måste man betala en premie, och låneskydd är inget undantag. Frågan är då om det är värt att betala denna premie?

Så här fungerar låneskydd

När man tar ett lån ikläder man sig en skyldighet att amortera och betala räntor i rätt tid. Det finns en inbyggd risk i det här konceptet och det är många som vill minimera denna. Ett sätt att minska risken att drabbas av ekonomiska problem på grund av lånet – till exempel att ärendet går till inkasso eller till och med till kronofogden – är att teckna låneskydd. Om man får en betydligt lägre inkomst på grund av sjukskrivning eller arbetslöshet har man helt enkelt låneskyddet att falla tillbaka på.

Låneskyddet som försäkring täcker normalt hela lånekostnaden per månad under en viss tid. För smslån, som ju löper under en mer begränsad tidsperiod, gäller försäkringen vanligtvis för hela löptiden. För blancolån gäller istället att låneskyddet gäller för en begränsad tid. Blir du arbetslös eller sjukskriven kommer du helt enkelt inte att behöva betala månadskostnaden själv. Det är istället försäkringsbolaget som erlägger den.

Procentuellt hög premie

Låneskydd kommer med en premie som är relativt hög procentuellt sett i förhållande till lånebeloppet. Exakt hur premien räknas är olika från aktör till aktör, men det kostar normalt ganska mycket. För blancolån gäller normalt en kostnad på mellan 3-8% av månadsbetalningen. För smslån gäller vanligtvis en kostnad på mellan 1-4% av den utnyttjade krediten/vad som är kvar att betala.

Exempel: Du tar ett smslån på 9 000 kr på sex månader och tecknar till låneskydd. Premien är på 1,50% av krediten. Den första månaden betalar du 135 kr i premie (0,015 x 9000 kr) i tillägg till amortering och ränta. Den andra månaden betalar du 112,50 kr (0,015 x 7500 kr), och så vidare. Du ser ganska snabbt att totalkostnaden för låneskyddet blir betydande.

Så, är det en god idé att teckna till låneskydd? Det kan bara du svara på, men om du väljer denna extra trygghet ska du vara beredd på att du får betala ganska mycket för den. Som alltid: Om du är det minsta osäker på om din ekonomi tillåter ett lån, så är det bäst att låta bli.